Język: PL | EN
produkcja figurek czekoladowych
Certyfikaty
Posiadamy certyfikaty: ISO 9001: 2008; IFS oraz UTZ CERTIFIED Good Inside Chain of Custody for Cocoa.

Certyfikat IFS
IFS

Zobowiązania COSMO Sp. z o.o. wobec
KLIENTÓW i KONSUMENTÓW
 • być dobrze postrzeganą Firmą na rynku i w otoczeniu,
 • skutecznie reagować na zgłaszane uwagi i propozycje Klientów i Konsumentów,
 • prowadzić elastyczną i konkurencyjną politykę handlową,
 • szybko reagować na zmiany potrzeb rynku,
 • tworzyć atmosferę przywiązania i lojalności Klientów i Konsumentów,
 • postępować zgodnie z lokalnymi planami rozwoju i ochrony środowiska oraz przestrzegać przepisy i wymagania prawne związane z prowadzoną działalnością,
 • zapewnić, że produkt oferowany klientom i konsumentom odnosi się do certyfikowanych zrównoważonych źródeł.

CELEM FIRMY JEST:
 • Utrzymanie wiodącej pozycji na krajowym rynku czekoladowych figurek świątecznych.
 • Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych.
 • Osiąganie gwarantowanego poziomu jakości i bezpieczeństwa wyrobów produkowanych w oparciu o przeprowadzoną analizę zagrożeń,   z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
 • Budowanie trwałych i długoterminowych relacji z Klientami i Dostawcami.
 • Produkcja wyrobów o jakości spełniającej oczekiwania Klientów i Konsumentów.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowiskach pracy.
 • Prowadzenie działalności możliwie najmniej oddziałującej na środowisko naturalne.

Zarząd deklaruje, że wszyscy pracownicy są w pełni świadomi swojego wpływu na osiąganie celów związanych z jakością
i bezpieczeństwem wyrobów oraz potrzeby ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
© Copyright 2011 Cosmo Sp. z o.o.
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK