Język: PL | EN

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Cosmo sp. z o.o.”


Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Cosmo sp. z o.o. z siedzibą w Kobiernicach.

Nazwa Beneficjenta: Cosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość Projektu: 260 323,32 zł
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
© Copyright 2011 Cosmo Sp. z o.o.
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK