Język: PL | EN

„Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł projektu: Udział w Międzynarodowych Targach Słodyczy ISM 2010 w Kolonii.
Nazwa Beneficjenta: Cosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość Projektu: 43 000.00 zł
Wartość Dofinansowania: 18 000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


© Copyright 2011 Cosmo Sp. z o.o.
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK