Język: PL | EN

„Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł projektu: Udział w Międzynarodowych Targach PLMAS World of Private Label Holandia/Amsterdam 2009

Nazwa Beneficjenta: Cosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość Projektu: 50 000,00 zł
Wartość Dofinansowania: 22 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


© Copyright 2011 Cosmo Sp. z o.o.
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK