Język: PL | EN

„Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do produkcji okazjonalnych figurek z czekolady i budowę hali produkcyjno-magazynowej.

Nazwa Beneficjenta: Cosmo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość Projektu: 1 706 540,00 zł
Wartość Dofinansowania: 749 916,20 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


© Copyright 2011 Cosmo Sp. z o.o.
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK